Kỹ thuật thủy canh dịch lỏng không tuần hoàn trong nhà lưới

Kỹ thuật thủy canh dịch lỏng không tuần hoàn trong nhà lưới dùng canh tác với sản lượng lớn. Kỹ thuật này cung cấp dinh dưỡng 1 lần hoặc theo kiểm tra bổ sung định kì.

Ngày đăng: 06-08-2013

7,939 lượt xem

Kỹ thuật thủy canh dịch lỏng không tuần hoàn trong nhà lưới: Dịch dinh dưỡng được cung cấp cho cây sử dụng một lần và được thay thế hoặc bổ sung định kỳ. Phương pháp này dung dịch dinh dưỡng không tuần hoàn mà chỉ được sử dụng một lần.

  1.  Kỹ thuật ngâm rễ: (root deeping technique):   Trong nhà lưới, loại kỹ thuật thủy canh dịch lỏng không tuần hoàn thường xuyên được sử dụng. Với phương pháp này, cây được trồng vào chậu chứa các giá thể trơ có đục lỗ để  rể phát triển ra bên ngoài chậu và để trong một chậu lớn hơn chứa dung dịch dinh dưỡng. Chậu giá thể chứa cây ngập trong dung dịch khoảng 2 – 3cm, một số rễ của cây được ngâm trong dung dịch còn một số khác lại nằm trong giá thể tiếp xúc không khí nhiều hơn.

HÌnh minh họa kỹ thuật thủy canh dịch lỏng không tuần hoàn trong nhà lưới bằng kỹ thuật ngâm rễ.

  1. Kỹ thuật nổi (floating technique):  Trong nhà lưới Cây được nuôi kỹ thuật trong chậu cố định trên vật liệu nhẹ nổi trên mặt dung dịch dinh dưỡng và dung dịch được thông khí nhân tạo.

HÌnh minh họa kỹ thuật thủy canh dịch lỏng không tuần hoàn trong nhà lưới bằng kỵ thuật nổi

  1. Kỹ thuật mao dẫn (capillary action technique): Trong kỹ thuật nhà lưới này, người ta dùng hai loại chậu. Một chậu dùng để trồng cây bằng các giá thể trơ, chậu còn lại chứa dịch dinh dưỡng, dịch này được mao dẫn lên chậu chứa giá thể bằng những vật liệu có tính mao dẫn như: tim đèn, bông gòn .v.v.

Hình minh họa kỹ thuật thủy canh dịch lỏng không tuần hoàn trong nhà lưới bằng kỹ thuật mao dẫn

 

Hình minh họa kỹ thuật thủy canh trong nhà lưới ở nhật

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BIẾT VỀ GIÁ THIẾT KẾ, THI CÔNG NHÀ LƯỚI NHÀ KÍNH

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha